Poziv članovima na Javnu raspravu o izdavanju okolišne dozvole za MHE Ušće

Pozivamo članove Udruge sportskih ribolovaca na Javnu raspravu o izdavanju okolišne dozvole za izgradnju MHE "Ušće"

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Rijeka 22 • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477