Priprema matičnog jata potočne pastrmke za mrijest 2017

U sklopu priprema matičnog jata potočne pastrmke za predstojeći mrijest izvršen je izlov matičnjaka potočare na mušičarskoj stazi u suradnji sa expertima Centra za zaštitu i promicanje endemskih i autohtonih ribljih vrsta iz Mostara.

 

Matičnjaci su prebačeni u mrijestilište te će se po završenom mrijestu isti vratiti na lokacije sa kojih su i izvađeni. Izlov je rađen uz pomoć elektroagregata na dan 06.11.2016. godine a riba je prebačena traktorom u buradima povezanim sa bocama kisika.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477