Poribljavanje 14.09.2018. - Faza 1

Dana 14.09.2018. godine izvršena je prva faza poribljavanja mlađi potočne pastrmke uzrasta 9-12cm u količini 30.000 komada tj 36 kilograma. Akciju poribljavanja je vodio Branko Šakić, predsjednik komisije za poribljavanje, a nadzor su izvršile nadležne kantonalne inspekcija o čemu je sačinjen i Zapisnik o poribljavanju.

U prvoj fazi poribljene su slijedeće lokacije: Radakov most, Mahala-Bebin most, Stari Vitez od mosta do MHE, Divjak, Kolotin, Mošunj, rijeka Bila i Krčevljanski potok.
Zahvaljujemo se svima koji su pružili pomoć pri ovoj akciji.

Druga faza je u nedelju 16.09.2018. godine, a po Planu poribljavaju se ostali potoci i rijeka Kruščica sa pritokama. Pozivamo članove da se odazovu i ovoj akciji kako bi se mlađ što bolje rasporedila u vodotocima.
Bistro!

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477