Poribljavanje Kruščice i pritoka faza I

Dana 08.09.2019. godine realizirana je I faza poribljavanje mlađi potočne pastrmke iz našeg ribogojilišta u količini 35.000 komada uzrasta 6-8 cm na slijedećim lokacijama:

- rijeka Kruščica cijelim tokom
- pritoke Kruščice: Ugrenovac, Tramošnica, Duboki potok, Mliništa, Vrioci, Kurjevac i Voljevac

Akcija su izveli: Edin Čizmić (donacija vozila za prevoz mlađi), Fahrudin Livnjak, Emzudin Sarajčić član UO USR Vitez, Haris Bešo Lovačka sekcija Kruščica, Aladin Hurem član Komisije za poribljavanje USR Vitez, Novak Šarić tajnik USR Vitez kao i Franjo Tibold. Zbog izuzetno velike dužine planiranih tokova i planinskog terena akcija je potrajala 5 sati. Zahvaljujemo se svima na vrhunski odrađenom poslu.

Krčevljanski potok, Vranjski potok, Večeriski potok i potok Lupnica gornji tok će se poribiti naknadno za šta je pripremljena izvjesna količina mlađi u mrijestilištu Kremenik.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477