Poribljavanje Lašve faza II

INFORMACIJA ZA ČLANOVE
Realizirana je II faza poribljavanje potočne pastrmke (riba iz ribogojilišta Prozor-Rama) 11.09.2019. (srijeda) godine u količini 170 kilograma na planiranim lokacijama rijeke Lašve.

Poribljene lokacije: Kolotin, Dom u Mošunju ispod i iznad, Most u Mošunju ispod i iznad, Bent i Sajevića kuće ispod i iznad

Poribljavanju je izvršeno uz prisustvo kantonalne vodoprivredne inspekcije koja je sačinila Zapisnik o poribljavanju.
Akciju odradili: Ivan Bošnjak, Anto Matošević član UO, Stjepan Petrović i Branko Šakić predsjednik Komisije za poribljavanje.

III faza (od Impregnacije do Etno-sela) se planira 12.09.2019., a u slučaju neodgovarajućih uvjeta (loše vrijeme ili zamućenje do 15.09.2019.)

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477