Print this page

Vojska FBiH - čišćenja Lašve u Mošunju

Kako je rijeka Lašva nanijela ogromne količine PET amabalaže i ostalog otpada na dionici iznad Mošunja koji su prekrili vodu i obale, te je počelo dolaziti do izlijevanja, pokrenuta je akcija čišćenja ove dionice od nanosa i prepreka u vodi u vidu oborenog drveća, panjeva i ostalog gabaritnog smeća.

Ekološka udruga Kremenik i USR Vitez su pokrenuli projekat čišćenja u suradnji sa pripadnicima vojske FBiH, koji su uz pomoć radnih mašina očistili Lašvu i obale. Radovi koji su izvođeni na realizaciji projekta su: sječa šiblja, prikupljanje otpada i deponovanje istog, uređenje obala i čišćenje korita rijeke Lašve na dionici Mošunj.

Koordinator projekta je gdja. Tanja Pejović.

Zahvaljujemo se vpjsci Federacije BiH bez kojih ovaj projekat ne bi bio moguć.