Print this page

Fond za zaštitu okoliša FBIH - projekat čišćenje deponije

Udruga sportskih ribolovaca Vitez pokrenula je projekat sanacije stalne divlje deponije na lokalitetu Stari Vitez - Mahala. Navedena deponija se dijelom na obali rijeke Lašve, a dijelom u samom koritu pri čemu svaki malo veći vodostaj nosi otpad nizvodno.

 

Pod pokroviteljstvom Fonda za zaštitu okoliša FBiH i poptporu općine Vitez, 20-ak članova USR Vitez je uz pomoć jednog bagera i kamiona za odvoz otpada očistila dionicu u dužini od 250-300 metara. Otpad je odvezen na odlagalište, a obala je uređena, pokošena trava i potkresano šiblje. Obavljen je razgovor sa predstavnicima MZ Stari Vitez-Mahala da pokušaju stati u kraj formiranjima divljih deponija na ovom potezu.

Očišćen je i vodotok rijeke, a kako je izgledala akcija pogledajte u galeriji