Završen projekat proširenja kapaciteta Centra za revitalizaciju autohtonih salmonidnih vrsta riba

Završen je projekat proširenja kapaciteta "Mini-centra za revitalizaciju autohtonih salmonidnih vrsta riba" mrijestilište Kremenik. Projekat je počeo 21.09.2018. godine, a završen je 10.11.2018. godine kako je i planirano te smo spremni za nastupajući mrijest potočne pastrmke. Veliku potporu ovom projektu je dala Općina Vitez i općinski načelnik te im se i ovim putem zahvaljujemo. Također zahvaljujemo i donatorima koji su nam pomogli donacijama materijala i alata. 

U sklopu projekta izveden je veliki broj radnih akcija od strane članova USR Vitez. Sve akcije su fotografirane i postavljene na našoj web stranici u kategoriji "mrijestilište" Ovim projektom smo omogućili mrijest i uzgoj većeg broja mlađi salmonidnih vrsta riba (zasada potočne pastrmke). Sva mlađ salmonidnih vrsta je namjenjena za poribljavanje svih vodotoka na teritoriji Općine tj. sliva rijeke Lašve. 

Spremno čekamo početak mrijesta potočne pastrmke. Matično jato je prebačeno u unutarnje bazene. Jedinke su raspoređene u 4 bazena te se provjeravaju svaki dan. Postavljena je tabla sa grbom USR Vitez na objekat. Zvanični naziv na osnovu dobijenih odobrenja za rad je
Mini centar za revitalizaciju autohtonih salmonidnih vrsta riba - mrijestilište Kremenik

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477