Projekat "Očuvanje potočne pastrmke u zaštićenom dijelu rijeke Lašve"

U okviru odobrenog projekta "Očuvanje potočne pastrmke u zaštićenom dijelu rijeke Lašve" koji finansira općina Vitez, Udruga sportskih ribolovaca je 25.07.2019. godine izvršila nabavku i ulaganje jedinki potočne pastrmke u količini od 300 kilograma uzrasta 25-33 cm. Poribljavanje je izvršeno uz prisustvo nadležne kantonalne inspekcije koja je izvršila nadzor te sačinila Zapisnik o izvršenom poribljavanju, a poribljena je kompletna mušičarska staza "Ludvig Tibod".

O PROJEKTU
Nakon 3 uzastopne katastrofalne poplave početkom 2019. godine, a u cilju očuvanja vrste te omogućavanja sportsko-edukacijskih i turističko-rekreacijskih aktivnosti Udruga sportskih ribolovaca Vitez se prijavila na Javni poziv za finansiranje nevladinih organizacija (NVO) od strane općine Vitez raspisan 13.03.2019. Udruga sportskih ribolovaca Vitez je u skladu sa razvojnim ciljevima općine Vitez aplicirala sa projektom iz prioritetne oblasti Ekologija - Zaštita i očuvanje biljnog i životinjskog svijeta. Projekat pod nazivom "Očuvanje potočne pastrmke u zaštićenom dijelu rijeke Lašve" je odobren od strane od strane evaluacione komisije.

Ukupno odobrena vrijednost projekta iznosi 5.000 KM, a trajanje projekta je 5 mjeseci zaključno sa 31.12.2019. godiine.

Projekat se sastoji iz slijedećih kategorija:

Ljudski resursi:
Koordinator projekta 5 mjeseci
Održavanje i čišćenje obala i vodotoka 5 mjeseci 
Ukupno 889,50 KM

Projektni troškovi
Priprema vodotoka i obala - volonterski
Priprema i čišćenje pristupa za invalide - volonterski 
Škole mušičarenja za djecu i početnike - volonterski 
Radionice (ekologija, ihtiologija, entomologija) - volonterski
Ribočuvar nadzor, zaštita i usluge 5 mjeseci 
Nabavka jedinki potočne pastrmke 300 kg
Ukupno 4.110,50 KM

Sa koordinatorom projekta, održavanje i čišćenje obala i vodotoka kao i ribočuvarom se sačinjava Ugovor o djelu za period trajanja Projekta, a iskazani su bruto iznosi sa uključenim doprinosima i porezima.

Vidljivost
web objave, društvene mreže, reportaže = 0 KM

Za sve naredne aktivnosti u okviru Projekta, USR Vitez će obavjestiti članove i zaniteresirane putem web stranice, društvenih mreža kao i putem SMS poruka.

Javni poziv Općine Vitez
Rang lista odobrenih projekata

Linkovi:

   logo opcina

 

Fotosi sa izvršene akcije

 

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477