Uređenje mrijestilišta i ribarskog doma

Dana 27.03.2019. godine započeli smo sa uređenjem mrijestilišta i okoline Ribarskog doma.

 Na mrijestilištu su posađene sadnice drveća uz pristupni put, a kod Ribarskog doma su zamjenjene polomljene sadnice drveća.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477