Uništenje Male Lašve na području Mošunja

Danas se desio jedan od najtežih ekocida na slivu rijeke Lašve. Pregrađena je tzv.Mala Lašva (Lašvica) u naselju Mošunj, te je tim činom potpuno isušen ovaj dio toka kao jedino preostalo prirodno mrijestilište mladice, lipljena i pastrmke.

Koliko je ovaj dio značajan za prirodnu reprodukciju salmonidnih vrsta uvjerio se i prof. Jerko Pavličević prilikom izrade ribolovne osnove kad je utvrđena veća količina slamonidnih matičnih riba i mlađi, a isto je uvršteno u Ribolovnu osnovu.

Udruga sportskih ribolovaca je postupajući po propisanim zakonskim procedurama izvršila fotografiranje i snimanje lica mjesta, slučaj je prijavljen policiji koja je izvršila uviđaj na licu mjesta, izvršen je uviđaj i od strane nadležne kantonalne inspekcije. USR Vitez je uputila zahtjev da se po okončanju postupka ovaj dio Lašve vrati u prethodno stanje, da se namiri počinjena šteta, a odgovorne osobe procesuiraju. 

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477