Projekat mrijestilišta

Ovaj projekat je zvanično pokrenut početkom 2014. godine pod nazivom Izgradnja centra za reprodukciju i revitalizaciju autohtone faune riba u Vitezu “ribogojilište Kremenik”. Udruga sportskih ribolovaca Vitez je pokrenula inicijativu za izgradnja Centra za reprodukciju i revitalizaciju autohtone faune riba u Vitezu iz razloga što je planom razvoja općine Vitez predviđena gradnja još 4 minihidroelektrana na rijeci Lašvi, što sa već posotojećom MHE Vitez-1 čini 5 minihidroelektrana, čime će doći do nestanka autohtonih vrsta riba koje obitavaju u vodotocima sliva rijeke Lašve.


mhe1U prilog ovoj tvrdnji ide i analiza Agronomskog i prehrambeno–tehnološkog fakulteta sveučilišta u Mostaru koji su radili Reviziju ribolovne osnove na ovom dijelu Lašve krajem 2013. godine (koja se radi svakih 5 godina) iz čega je vidljivo koliko je smanjen prirodni prirast autohtnih vrsta riba u rijeci Lašvi u petogodišnjem intervalu zbog samo jedne izgrađene minihidroelektrana.

Iz gore navedenog USR Vitez na Skupštini održanoj u drugom mjesecu 2014. godine donijela je Odluku da se pokrene inicijativa za gradnju ribogojilišta autohtonih salmonidnih vrsta riba, potočna pastrmka, lipljen i mladica, namijenjenog isključivo poribljavanju voda sliva rijeke Lašve, kako bi na taj način uspjeli bar djelomično zaštiti i sačuvati od nestanka autohtone vrste salmonidnih riba.

Preporuku za ovaj Projekat smo dobili i od gore navedene znastvene institucije zavedenu pod brojem: 07-230/14 od 07.04.2014. godine. Stručnjaci  Agronomskog i prehrambeno–tehnološkog fakulteta sveučilišta u Mostaru bi radili i edukaciju, nadzor i evaluaciju ribogojilišta. Navedeni projekat će biti lokacijski smješten na izvorištu potoka Kremenik i predstavlja jedino moguće riješenje za zaštitu autohtonih ribljih vrsta u rijeci Lašvi nakon gradnje pomenutih minihidrolektrana.

pan_mr1Ukupna vrijednost projekta iznosi 64.995,00 KM. Obzirom da je USR Vitez neprofitabilno udruženje, ovaj projekat se radi putem donacija, tendera, volonterskim radom samih članova USR Vitez, a financijsku podršku u iznosu od 50% vrijednosti projekta snosi poduzeće G-TANK d.o.o. Vitez.
USR Vitez je u svom dosadašnjem radu realizirala nekoliko veoma zapaženih projekata u suradnji sa Ministarstvom turizma i okoliša FBiH, Fondom za zaštitu okoliša FBiH, vojskom FBiH, općinom Vitez i samostalnim projektima koji su potpomognuti od strane privrednika općine Vitez.

Ovaj projekat je od izuzetnog značaja ne samo za USR Vitez, nego i za sva udruženja sa područja SBK/KSB. u smislu očuvanja i zaštite autohtonih vrsta salmonidnih riba (potočna pastrmke, lipljen i mladica). Centar za reprodukcijui revitalizaciju je predviđen i Ribarskom osnovom, tj. temeljnim dokumentom propisanim Zakonom o slatkovodnom ribarstvu FBIH, a lokacija na izvorštu potoka Kremenik je predviđena zbog specifičnog geografskog položaja i izuzetne kvalitete vode samog potoka.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477