Uzgojni potok

Tokom rada na reviziji Ribolovne osnove u 11 mjesecu 2013. godine ustanovljeno je da za potrebe Centra za reprodukciju i revitalizaciju autohtone faune riba u slivu rijeke Lašve najidealnije uvjete ima dio potoka Kremenik od izvora do ulijevanja prve pritoke u dužini od cca 250 metara.

Potok Kremenik je u svim dosadašnjim Ribolovnim osnovama naveden kao prirodno riblje plodište. Ovaj dio se nalazi u vodozaštitnoj zoni koja je ograđena, pod stalnim nadzorom i odvojena od bilo kakvih zagađivača. Potok Kremenik čine dva jaka vrela iz dubokih podzemnih izvora koji se ne eksploatiraju, a kvaliteta vode pripada prvoj kategoriji. Svojstva vode potoka Kremenik su idealna za uzgoj osjetljivih salmonidnih vrsta riba. Ovaj potok je prije industrijalizacije bio poznat kao jedno od većih prirodnih mrijestilišta salmonida na ovom dijelu rijeke Lašve. Vodostaj potoka nije podložan oscilacijama niti zamućenjima, a temperatura vode varira maksimalno 2 stepena tokom godine. Jedan od brojnijih stanovnika ovog dijela potoka Kremenik je peš (cottus gobio) i potočna pastrmka (salmo trutta m. fario). Ustanovljena je prisutnost velikog brojna različitih vodenih insekata.

Kako je za potrebe "Centra za reprodukciju i revitalizaciju autohtone faune riba" ovaj dio potoka Kremenik dodijeljen Udruzi sportskih ribolovaca Vitez na korištenje i zaštitu pristupilo se uređenju samog toka i okoline. Obzirom na odličan prirodni okoliš kroz koji potok protiče nisu rađeni veći zahvati sem čišćenja samog korita od granja, potkresivanja drveća i izgradnje manjeg puta koz šumu koja okružuje sam potok. Sam potok, kako ga sada zovemo "uzgojni potok", je podijeljen na tri glavna dijela za matična jata mladice, lipljena i potočne pastrmke. Stalno matično jato će činiti mladice koje se već nalaze u potoku 4 mjeseca i odlično su se adaptirale. Prihranjuju se živom ribom (ciprinidima) i jako je interesantno posmatrati kako se hrane. Potočna pastrmka i lipljen će se prebacivati u uzgojni potok po potrebi pred mrijest, a predviđeni su i dijelovi za mlađ.

Pri formiranju matičnih jata najveća pažnja će se voditi o porijeklu autohtonih salmonida sliva rijeke Lašve, naročito potočne pastrmke, koja je godinama neplanskih poribljavanja dovedena na rub nestanka.

Kako izgleda uzgojni potok u zimskim mjesecima pogledajte na slijedećim fotografijama.

 

 

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477