Priprema i postavljanje kaveza za matična jata u veliki bazen

Nakon pripreme kaveza pristupilo se montaži istioh u veliki bazen. 

 

Namjena ovih kaveza je smještaj matičnog jata potočne pastrmke i matičnog jata škobalja.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477