Akcija na mrijestilištu 10.10.2018.

Akcija 10.10.2018. godine.


Pravljenje vrata na novom dijelu, postavljanje i testiranje. Priprema kanala za polaganje cijevi tj. spajanje novih bazena sa novim potokom.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477