Akcija na mrijestilištu 19.10.2018.

Akcija na mrijestilistu 19.10.2018.


U unutrašnjosti novog dijela je postavljen stiropor. Urađene se mrežne pregrade za nove bazene koje se koriste za mlađ.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477