Gradnja drenažnog kanala za odvodnju oborinskih i podzemnih voda

Gradnja drenažnog kanala za odvodnju oborinskih i podzemnih voda završen je 07.11.2018. godine.

Ovaj projekat ima za cilj da sanira pojavljivanje močavrnih dijelova u bližem okolišu objekta u kojem se drži ikra i mlađ. Isti se pojavljuju kod povećanog vodostaja vodotoka i većih kišnih padavina.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477