Print this page

Gradnja drenažnog kanala za odvodnju oborinskih i podzemnih voda

Gradnja drenažnog kanala za odvodnju oborinskih i podzemnih voda završen je 07.11.2018. godine.

Ovaj projekat ima za cilj da sanira pojavljivanje močavrnih dijelova u bližem okolišu objekta u kojem se drži ikra i mlađ. Isti se pojavljuju kod povećanog vodostaja vodotoka i većih kišnih padavina.