Print this page

Priprema i dezinfekcija unutarnjih bazena za predstojeći mrijest potočne pastrmke

U prethodnih nekoliko dana izvršena je pripream unutarnjih bazena za predstojeći mrijest potočne pastrmke.

Bazeni su očišćeni, izvršene su manje popravke, pripremljene pregrade i ležnice za ikru te je izvršena dezinfekcija svih bazena.

Svi bazeni su testirani tj izvršena je provjera kapaciteta dovoda i odvoda vode.