Mrijestilište spremno za početak mrijesta potoćne pastrmke

Mrijestilište je spremno za početak mrijesta potočne pastrmke. Matično jato je prebačeno u unutarnje bazene.

Jedinke su raspoređene u 4 bazena te se provjeravaju svaki dan. Postavljena je tabla sa grbom USR Vitez na objekat. Zvanični naziv je

"Mini centar za revitalizaciju autohtonih salmonidnih vrsta riba - Mrijestilište Kremenik"

Mini centar za revitalizaciju autohtonih salmonidnih vrsta riba
Mrijestilište Kremenik

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Rijeka 22 • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477