Akcija priprema mrijestilišta za predstojeći mrijest potočne pastrmke

POZIV ZA ČLANOVE
Pozivamo članove na akciju "Završne pripreme mrijestilišta za predstojeći mrijest potočne pastrmke". Akcija je zakazana za subotu 19.10.2019. sa početkom u 12.00 sati na mrijestilištu.

Potrebno je izvršiti postavljenje cijevi u dovodni potok kako bi izbjegli pojavu zemlje i mulja u objektu mrijestilišta (zaštita ikre, larvi i mladji), te će se urediti i okoliš. Svi koji posjeduju alat molimo da isti ponesu sa sobom (kramp, lopata, grablje, makaze).
Bistro!

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477