Print this page

I prvi dan u 2020. godini je radni

Iako je prvi dan Nove 2020. godine mora se raditi jer riba ne pita za praznike.

Izvršen pregled i dezinfekcija riba u mrijestilištu, malo se počistilo, a i nazdravilo.