Akcija 10.10.2018. godine.

Opširnije...

Akcija 08.10.2018. godine.

Opširnije...

Akcija 06.10.2018. godine.

Opširnije...

Akcija 05.10.2018. godine.

Opširnije...

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Rijeka 22 • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477