Posljedice poplave - uginuće mlađi potočne pastrmke