Datum: 26.09.2015

Izvedena je akcja polaganja i spajanja razvoda za vodu, tj, napajanje i odvod vode objekta mrijestilišta namjenjenom za ikru.

Opširnije...

Datum: 21.09.2015

Kako je USR Vitez u 2015. godini imala nekoliko akcija čišćenja korita rijeke Lašve, zamjećen je veliki broj raspadajućih leševa uginule piladi kao i plutajući otpad karakterističan za farme piladi koji je naročito izražen na akumulaciji MHE Vitez1.

Opširnije...

Datum: 01.09.2015

Kako se duži vremenski period svakodnevno uočavaju velike količine pjene na površini rijeke Lašve izuzetno neprijatnog mirisa, te je primjećeno da je došlo do uginuća riba na području Mošunja, USR Vitez je napravila akciju pronalaska zagadjivača.

Opširnije...

Datum: 29.08.2015

Izvedena je akcija pokrivanja objekta mrijestilišta.

Opširnije...

Datum: 27.08.2015

Akcija prikupljanje riječnog kamena za popločavanje dovodnog bazena mrijestilišta.

Opširnije...

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477