Ribarski dom - elektroinstalacije - povezivanje

Pripreme za prikljucenje na elektro mrežu.

 

Povezivanje ielelktro instalacija u Ribarskom domu. prekidači, utičnice, ormar, osigurači...

Pripreme završene čekamo priključenje od strane Elektrodistribucije.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477