Donacija ivičnjaka SOR Kamenorezac Počulica

Danas smo dobili donaciju 2 kružna ivičnjaka, od strane S.O.R. Kamenorezac Počulica, koji su postavljeni ispred Ribarskog doma.

Zahvaljujmo se S.O.R. Kamenorezac Počulica na donaciji i montaži. Svakako treba napomenuti da su isti postavili i novih 6 klupa duž mušičarske staze u suradnji sa HUM SBK.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477