Print this page

Donacija ivičnjaka SOR Kamenorezac Počulica

Danas smo dobili donaciju 2 kružna ivičnjaka, od strane S.O.R. Kamenorezac Počulica, koji su postavljeni ispred Ribarskog doma.

Zahvaljujmo se S.O.R. Kamenorezac Počulica na donaciji i montaži. Svakako treba napomenuti da su isti postavili i novih 6 klupa duž mušičarske staze u suradnji sa HUM SBK.