info@usrvitez.ba

Sastanak UO i NO 07.02.

Dana 08.02.2024. godine u Ribarskom domu održan je zajednički sastanak UO i NO USR Vitez. Tema sastanka je analiza rada u 2023. godini, priprema za izvještajno-izbornu Skupštinu, termin otvorenja ribolovne sezone 2024. godine, analiza završnih aktivnosti sa pravnim zastupnicima vezano za dešavanja sa MHE i izmještanjem vodotoka rijeke Lašve pri izgradnji brze ceste kao i analiza rada mrijestilišta. Dogovorene su i pripremne aktivnosti za otvorenje ribolovne sezone 2024. godine. Razmatrana su i poribljavanja naših vodotoka pri čemu je prioritet na poribljavanju lipljenom i mladicom. 

sastanak uo i no 07.02.