info@usrvitez.ba

Poribljavanje rijeke Bila

Danas 19.10.2021. smo realizirali i drugu akciju poribljavanja mlađi potočne pastrmke iz našeg mrijestilišta u količini 5.000 komada uzrasta 7-11cm, 40kg,  na rijeci Bila na potezu od ušća do iznad Zabilja.
Ekipa za poribljavanje rijeke Bile: Anto Matošević Lord - zahvaljujemo za donaciju vozila za prevoz ribe i Dragan Augustinović. Pregled riblje mlađi i Zapisnici su sačinjeni od strane nadležnih Kantonalnih inspektora.