info@usrvitez.ba
ribarskidom600 kremenik600 invalidi600 kruscica600 kaskada600

Prebacivanje riba 2014.

Ekipa koja je radila na spašavanju i prebacivanju ribljeg fonda je završila akciju. U saradnji sa Agronomskim institutom Mostar i Centrom za zaštitu i promicanje endemskih i autohtonih ribljih vrsta Mostar i pod nadzorom kantonalne Inspekcije, urađeno je izlovljavanje ribe, tzv elektroribolov, na području Draganovac, (od Radakovog mosta pa sve do mjesta gdje je planirana izgradnja brane MHE "Lašva", ušće rijeke Kruščice u Lašvu). Sva riba je prebačena uzvodno od mosta Modrulja, na način da je potočna pastrmka prebačena u otvorene vode, a jedinke lipljena i mladice su prebačeni na mušičarsku stazu. Riba nije mjerena ni vagana. 

  • 55

popularno