Print this page

Suradnja sa JKP Vitkom Vitez

Ostvarena je odlična suradnja sa JKP Vitkom Vitez. Nakon održane akcije pred otvor sezone skupljene su velike količine smeća.


Sakupljeno smeče redovno odvozi JKP Vitkom Vitez na čemu im se iskreno zahvaljujemo. Plastične boce i ostalu plastiku odvajamo u velike vreće od 1000 l te ih doniramo Zavodu za djecu sa posebnim potrebama Duga Novi Travnik.