Poribljavanje 2013.

Poribljeno 100.000 kom mlađi potočne pastrmke

USR”VITEZ” u 2013. godini izvršila je poribljavanje rijeke Lašve kako slijedi:

- dana 15.06.2013. godine poribljena je rijeka Lašva sa 54 kg potočne pastrmke uzrasta od 25-40 cm, komada 108.
- dana 01.07.2013. godine poribljena je mušičarska staza “LT” sa 107 kg potočne pastrmke uzrasta od 25-35 cm (u dogovoru sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva KSB/SBK) 342 komada.

Kako je i najavljeno, izvršeno je poribljavanje sa mlađi potočne pastrmke. Poribljavanje je izvršeno u dane 25. i 27.07.2013. godine. Ubačeno je cca 100.000 komada mlađi potočne pastrmke uzrasta u prosjeku 8-9 cm. Poribljena je kompletna rijeka Lašva od Mošunja do Selišta, sa nekoliko pritoka izuzev mušičarske staze. ukupna težina 645 kg.

Lokacije poribljavanje su slijedeće: Mošunj, Stari most, Stari Vitez, Mahala, Vitez, Novaci, Modrulja, Draganovac, Radakov most i Raško polje.

Poribljene su slijedeće pritoke: Tolovski potok, Vranjski potok, rijeka Bila od ušća uzvodno, rijeka Kruščica od ušća uzvodno

Zahvaljujemo se svim članovima USR Vitez koji su pomagali pri poribljavanju.

U 2013. godini poribljeno je 806 kg uzrasta 8-40 cm u tj 100.450 komada.

Fotosi sa poribljavanja u 3 galerije

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477