Poribljavanje 2012.

USR”VITEZ” u 2012 godini izvršila je poribljavanje rijeke Lašve u 8 (osam) navrata kako slijedi:

- Dana 27.02.2012. godine izvršeno je poribljavanje sa 50 kg potoče pastrmke uzrasta od 18-22 cm cca 525 komada, na dionici mušičarske stez. Riba kupljena u ribogojilištu "Izmišljeni potok" Vitez.

- Dana 05.04.2012. izvršeno je poribljavanje sa 280 kg potočne pastrmke uzrasta od 20-25cm cca 2.380 komada. Rriba kupljena u ribogojilištu "Izmišljeni potok" Vitez,  od čega je 230 kg obaveza sponzora staze, a od sredstava USR Vitez uplaćeno je 50 kg.

- Dana 16.06.2012. godine izvršeno je poribljavanje sa 84 kg potočne pastrmke uzrasta 15-20 cm cca 1.430 komada riba dopremljena iz ribogojilišra Farma u Mehuriću.

- Dana 24.08.2012. godine izvršeno je poribljavanje sa 83,30 kg potočne pastrmke uzrasta 15-20cm cca 1.416 komada Riba dopremljena iz ribogojilišta Farma iz Mehurića.

- Dana 15.09.2012. godine izvršeno poribljavanje sa 17 kg mlađi potočne pastrmke uzrasta od 7 cm - 4607 komada , riba dopremljena iz ribogojilišta Farma iz Mehurića.

- Dana 10.10.2012. godine izvršeno poribljavanje sa 60 komada matičnjaka uzrasta 50-60cm potočne pastrmke težine 135 kg nizvodno od MHE Vitez 1 donacija M. Šakić i 47,6 kg tj. 5.000 komada mlađi potočne pastrmke uzrasta od 7 cm. Mlađ dopremljena iz ribogojilišta "Izmišljeni potok" Vitez. 

- Dana 03.11.2012. godine izvršeno je poribljavanje sa 37 kg malađi potočne pastrmke uzrasta od 7-9 cm cca 6.660 komada, riba dopremljena iz ribogojilišta Farma iz Mehirića.

Količinski je u 2012 godini rijeka Lašva poribljena sa 733,9 kg potočne pastrmke cca 22.078 komada uzrasta od 7- 60 cm. Sva poribljavanja su izvršena uz prisustvo kantonalnog poljoprivrednog i veterinarskog inspektora SBK/KSB iz Travnika

DIO FOTOGRAFIJA SA PORIBLJAVANJA

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477