Poribljavanje lokacija Lašva-Mošunj i Kruščica sa pritokama I Faza

Dana 20.05.2017. godine izvršena je prva faza poribljavanja na lokacijama: Lasva-Mošunj, rijeka Kruščica sa pritokama (potocima) Ugrenovac, Voljevac, Kurjevac, Duboki potok, Tramošnica, Mliništa i dio Ilidže.

Poribljavanje je izvršeno sa mlađi potočne pastrmke iz vlastitog mrijestilišta uzrasta 4-7 cm u količini 50.000 komada. 35.000 komada je uloženo u Kruščicu, a 15.000 je uloženo u rijeku Lašvu. Poribljavanje je rađeno uz nadzor komisije za poribljavanje i na svakoj lokaciji je ubačeno maksimalno 20-ak komada kako bi se riba što bolje rasporedila u vodotoku. Kompletna akcija je trajala od 09.00-17.00 h. Zahvaljujemo se članovima lovačke sekcije Kruščica na pomoći u poribljavanju planinskih potoka kao i članovima USR Vitez koji su odradili ovaj zahtjevni zadatak. Druga i treća faza poribljavanja će uslijediti nakon što se vodostaj Lašve i pritoka stabilizira.

Akciju su izveli: Emzudin Sarajčić, Dragan Joniić, Branko Šakić, Jasmin Hrustić, Ivica Kovač, Anto Matošević Lord, Stjepan Petrovic, Aladin Hurem, Smail Livnjak, Đemil Livnjak, Samir Sarajčić 12 godina najmlađi učesnik i Đulaga Ahmić član LS Kruščica. Novak Šarić donacija za gorivo 30KM.

Galerija Lašva-Mošunj 19 fotosa i Galerija rijeka Kruščica i pritoke - 123 fotosa

 

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477