Ispiši ovu stranicu

Postavljanje kaveza za matična jata

Nakon što smo završili sa izgradnjom pregrada i kaveza pristupilo se montaži istih u veliki vanjski bazen. 

 Namjena ovih kaveza je smještaj matičnog jata potočne pastrmke i testnog matičnog jata škobalja.