Ispiši ovu stranicu

Formiranje matičnog jata škobalja

Počeli smo sa formiranjem matičnog jata škobalja. Kako je izgradjena MHE na ušću Krušćice u Lašvu spriječen je prolaz ciprinidnih vrsta iz Bosne u Lašvu na mrijest. Kako se škobalj od pamtivjeka mrijestio i obitavao u rijeci Lašvi i pritokama te ujedno služio kao glavna hrana za mladicu, a izgradnjom brana na rijeci Lašvi ove mirgracije su zaustavljene, prisiljeni smo da pokušamo vještački izmrijestiti ovu ribu kako bi je vratili u Lašvu i pritoke. 

Ujedno ova vrsta je jako popularna za lov kod većeg broja članova koji zbog njega obilaze mnoge rijeke u BiH, a nekad su ga hvatali u Lašvi. Također dio škobalja će služitikao ishrana za buduće matično jato mladice. Kažemo da ćemo pokušati mrijestiti ovu vrstu, ako uspije odlično, a ako ne uspije onda ćemo pokušati nešto drugo. Matično jato trenutno čine 54 prijerka ove ribe.