Vojska FBiH - čišćenja Lašve u Mošunju

Kako je rijeka Lašva nanijela ogromne količine PET amabalaže i ostalog otpada na dionici iznad Mošunja koji su prekrili vodu i obale, te je počelo dolaziti do izlijevanja, pokrenuta je akcija čišćenja ove dionice od nanosa i prepreka u vodi u vidu oborenog drveća, panjeva i ostalog gabaritnog smeća.

Ekološka udruga Kremenik i USR Vitez su pokrenuli projekat čišćenja u suradnji sa pripadnicima vojske FBiH, koji su uz pomoć radnih mašina očistili Lašvu i obale. Radovi koji su izvođeni na realizaciji projekta su: sječa šiblja, prikupljanje otpada i deponovanje istog, uređenje obala i čišćenje korita rijeke Lašve na dionici Mošunj.

Koordinator projekta je gdja. Tanja Pejović.

Zahvaljujemo se vpjsci Federacije BiH bez kojih ovaj projekat ne bi bio moguć.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477