Print this page

Ribolovna osnova 2008.

Ovih dana ekipa profesora i studenata Poljoprivrednog fakulteta i Biološkog instituta iz Sarajeva zajedno sa predstavnicima udruženja SBK/KSB, vrše ispitivanja ribljeg fonda na rijekama i pritokama. Vrši se ispitivanje i utvrdjivanje količina ribljeg fonda. Prema izjavi prof. Adema Hamzića sa instituta za ihtiologiju i akvakulturu, zadovoljan je trenutnim stanjem ribljeg fonda, ali nije zadovoljan stanjem čistoća rijeka i potoka koji su ugroženi ispuštanjem otpadnih tehnoloških voda, fekalne kanalizacije, te bacanjem smeća u rijeke.

Očito, mnogi naši sugrađani na najnižem stupnju eko-kulture, računicu su našli za smještaj svog smeća u rijekama i potocima. Ogromne količine kesa, plastičnih boca od deterđenata i sokova u rijekama su odraz naše opće kulture i nemoći države da procesuira zagađivače, i utvrdi tko to radi.
Šume se i dalje nemilice sijeku, izvorske pitke vode sve je manje, a džepovi profitera sve puniji. Nadamo se da kada jednog dana ostanemo bez pitke vode, i čistih rijeka, a to je blizu, da za to neće biti kriva inspekcija ili ribarska udruženja. Napravili smo katastar zagađivača i potencijalnih zagađivača, inspekcijska nadležnost za velike eko-incidente podignuta je na nivo nadležnosti Federalne inspekcije, a stanje se ne mijenja, jer je teško promijeniti svijest mnogih, a činjenica je da su rijeke naše bogatstvo, a ne otpadni kanali.
Inače, vode na upravljanje od strane Kantonalnog ministarstva poljoprivrede i vodoprivrede SBK/KSB udruženja ovog Kantona dobila su 2006 godine, na temelju koncesionog ugovora.
Ribarska osnova, kada bude gotova, biti će prije svega osnov za upravljanjem vodama, zaštiti i unapredjenju ribljeg fonda, a koristit će se u sporovima sa zagađivačima koji sada truju vode, a time i riblji fond.
Lakše će nam biti ostvariti bar naše odštetne zahtjeve i zagađivačima stati što narod kaže na „rep“, bila to preduzeća ili pojedinci. U ime udruženja SBK posebna pohvala ekipi iz Sarajeva koja radi Ribarsku osnovu. Odlično radi svoj posao i ima našu podršku u svakom pogledu. Zahvaljujemo se i kantonalnom ministarstvu za šumarstvo, poljoprivredu i vodoprivredu koje je za izradu ribarske osnove osiguralo sredstva.

Fotogalerija sa voda USR Vitez