info@usrvitez.ba
ribarskidom600 kremenik600 invalidi600 kruscica600 kaskada600

Priprema mlađi za poribljavanje

Priprema i vaganje mlađi potočne pastrmke za poribljavanje dijela voda USR Vitez 20.05.2017. Uzrast 4-6 cm. Količina u prvoj fazi 16.000 komada.

  • 38