Nakupine smeća u centru grada

Rijeka Lašva u centru grada, odmah iza općinske zgrade, teče u više uskih rukavaca.

 

Ovaj potez je karakterističan po velikim nakupinama krutog otpada, naročito plastične ambalaže od koje se ne vidi tok rijeke u dužini od nekoliko desetaka metara. Svi manji rukavci su zatrpani smećem.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477