Print this page

Zagađenje rijeke Kruščica - Romsko naselje

Novoizgrađena kanalizacija za romsko naselje. Ispuštanje otpadnog materijala u rijeku Kruščicu.