Ulov ribe na plovak 2012.

U organizaciji USR Vitez dana 20.06.2012. godine održano je udruženjsko takmičenje u ulovu ribe na plovak.
Takmičenje je tradicionalno održano na pripremljenoj stazi akumulacije MHE-Vitez1.

 

Po prvi put na takmičenju je bila i predstavnica žena. Nagrade za prvoplasirane, ferplej i za takmičarku
je obezbjedila Udruga. Iste su dodijeljene ipred Ribarskog doma.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477