Ispiši ovu stranicu

Izgradnja bazena-akumulacije

Počeli smo sa radovima na bazenu-akumulaciji. Postavljena je specijalna folija za bazene na obale i na red je došlo postavljanje riječnog kamena koji smo skupili u prethodnom periodu. 

Nakon postavljanja dijela kamena u kompletnom bazenu-akumulaciji betonirani su obodi obale, ulaz i izlaz iz akumulacije te su izvršene pripreme za postavljanje dovodnih i odvodnih cijevi. U narednom periodu potrebno je dopremiti još riječnog kamena koji nedostaje za završetak radova, a planirano je i postavljanje sitnijeg riječnog kamena na dno bazena-akumulacije.