Dana 14.02.2018. godine u prostorijama Ribarskog doma održan je zajednički sastanak Upravnog i Nadzornog odbora
Opširnije...
Dobili smo tablu sa natpisom Udruga sportskih ribolovaca Vitez i logotipom potočne pastrmke
Opširnije...
Dana 22.01.2018. održan je prvi radni sastanak u 2018. godini. Prisutni su članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Komisije za poribljavanje.
Opširnije...
Za potrebe ribočuvara dobili smo donaciju čizama od gdina Mato Furundžija.
Opširnije...

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477