Radovi na prilaznom putu mrijestilišta

Započeli su pripremni radovi na izgradnji pristupnog puta u mrijestilište.

 

Izvršena je nabavka neophodnog materijala za izgradnju prilaznog puta. Isti je dovučen i deponiran na lokaciji predviđenoj za radove. Ujedno je i pripremljen rezervni dolaz vode za nove bazene pored objekta mrijestilišta.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477