Akcija izgradnje pristupnog puta

Uz pomoć radnih mašina i pripremljenog materijala počela je izgradnja pristupnog puta u mrijestilište 19.09.2016.

 

Kako je trasa puta prethodno pripremljena, izvršeno je ubacivanje kamenih blokova u dijelu potoka, nasipanje materijala na put, redanje kamena koji će se betonirati da bi se zaštitilo od erozije vode, i postavljanje stupova planirane ograde. Ujedno je izvršeno djelomično uređenje terena uz objekat mrijestilišta.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477