Inspekcijski pregled i kontrola zdravstvene ispravnosti mrijestilišta Kremenik za 2020.

U svrhu poribljavanja sa ribljom mlađi ili ribama za sezonu 2019./2020. izvršena je pregled mrijestilišta Kremenik kao i kontrola zdravstvene ispravnosti i zdravstvenog stanja riblje populacije na mrijestilištu.


Uzeti su uzorci kože/peraja, škrga i crijevnog sadržaja za adspekcijski, sekcijski i mikroskopski pregled. Pregled i uzimanje uzoraka su izvršili stručnjaci Veterinarskog fakulteta-veterinarskog instituta odjeljenja za akvakulturu Sarajevo i nadležne inspekcijske službe o čemu je sačinjen Zapisnik. Ispred USR Vitez prisutan predsjednik Dragan Jonjić i ribočuvar Naser Topčić.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477