30 Sij

Dio potoka Kremenik koji služi kao uzgojni potok i prirodno riblje plodište. Potok Kremenik čine dva jaka vrela iz dubokih podzemnih izvora koji se ne eksploatiraju, a kvaliteta vode pripada prvoj kategoriji tj. voda za piće.

30 Sij

U "Mini-centru za revitalizaciju autohtonih salmonidnih vrsta riba" odrađena je i četvrta tura mrijesta potočne pastrmke.

14 Sij

Danas je u "Mini-centru za revitalizaciju autohtonih salmonidnih vrsta riba" mrijestilište Kremenik odrađena i treća tura mrijesta potočne pastrmke.