info@usrvitez.ba
ribarskidom600 kremenik600 invalidi600 kruscica600 kaskada600

Postavljanje klupa i kanti za smeće

Nakon saniranja zemljišta pristupilo se čišćenju korita i uređenju nasipa rijeke Lašve na potezu Vonkov mosta-Mahala. Naši članovi su počeli raditi na izgradnji parkovskih klupa. Sve klupe je izradio naš član Branko Šakić u kombinaciji željzo-drvo. Krenulo se u montažu klupa. Izvršena je priprema lokacija, salivenje betonskih postolja i montaža parkovskih klupa i kanti za smeće. Betoniranje je rađeno ručno, a akciji se odazvao veći broj članova.

Mušičarska staza "Ludvig Tibold"
ribarski dom dronStaza je bogata salmonidnom ribom, potočnom pastrmkom i lipljenom sa ponekim primjerkom mladice. Na stazi se nalazi 6 kaskada, zakloni za ribu, obale su uređene, postavljene su klupe za odmor i kante za smeće. Sadržaji na stazi su: Ribarski dom,  hladnjak, stolovi sa klupama, roštilj, vanjski WC, voda za piće, noćna rasvjeta, u funkciji je pristupni put za motorna vozila sa parkingom pored Ribarskog doma.  Sadržaji su besplatni.